28, జులై 2015, మంగళవారం

మా గోదావరి పుష్కర యాత్రా విశేషాలు

                
                మా  గోదావరి పుష్కరయాత్రా విశేషాలు

        గోదావరి పుష్కరాలకి  రాజ మండ్రి వెళదామని ఏడాది ముందు నుండే మేం సిద్ధ పడి పోయేం ! ఎలాగూ రాజమండ్రిలో మా మరిదీ వాళ్ళూ ఉన్నారు కనుక, ఇబ్బంది ఉండదని వెళ్లడానికి సిద్ధపడ్డాము.  మా మరిది కూడా అందరినీ పుష్కరాలకి రమ్మని మరీ మరీ చెబుతూనే ఉన్నాడు.అదీ కాక,  మా దంపతులం  ఇంత వరకూ  ఏ నదీ పుష్కరాలకీ వెళ్ళ లేదు.
నదీప్నానమంటే ఎవరికి సరదా ఉండదు?
 గోదావరిలో పుష్కరస్నానానికి మా బంధువులం పది మందిమి రాజమండ్రి బయలుదేరాము.అందరం సీనియర్ సిటిజన్ లమే. శ్రీకాకుళం నుండి మా మరిది లక్ష్మణ్ , తోటికోడలు శారద విజయనగరం నుండి మా జంట, మధురవాడనుండి మా ఆడపడుచు విశాల , విశాఖ నుండి  మా పినమామ గారు పంతులసీతాపతి దంపతులు, మా వారి కజిన్ రమ, వాళ్ళాయన కృష్ణ మరో కజిన్ లిల్లీ..      అందరికీ విశాఖ నుండి నాగావళి  ఎక్స్ ప్రెస్ కి రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నాము. ట్రయిన్ 20వ తేదీ రాత్రి ఏడు గంటలకి.  నెల్లాళ్ళ ముందుగానే రానూ పోనూ ఎంచక్కా అందరికీ రిజర్వేషన్లు అయ్యాయి కనుక మా ప్రయాణం ఇక  నల్లేరు మీద  బండి నడకే అనుకున్నాం ! అయితే,  మొదటి రోజు పుష్కర ఘాట్ దగ్గర జరిగిన దుర్ఘటనకి  అందరం భయపడ్డాము. చాల బాధఅనిపించింది. దానితో  వెళ్ళ గలమా అని భయ పడ్డాం. బయలుదేరే  రోజు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అందరిలోనూ అసలు రైలంటూ ఎక్క గలమా ! అనే అనుమానం మొదట చిన్నగా మొదలై క్రమేపీ ఎక్కువ కాసాగింది. కారణం ఏమిటంటే, పత్రికల లోనూ. టీ వీలలోనూ వస్తున్న వార్తలు వింటూ,చూస్తూ ఉంటే మాకలా అనిపించ సాగింది. రైళ్ళన్నీ గంటల కొద్దీ ఆలస్య మవుతున్నాయిట ! బస్సులలో   ఎక్కడానికే వీళ్ళేనంత రద్దీగా ఉంటోందిట.

ఒక దశలో మా ప్రయాణం మానుకుందామా ?  అని కూడా ఆలోచించేం. కానీ మా మరిది  ‘ వచ్చెయ్యండి ఇక్కడ నేను చూసు కుంటాను ’ అని భరోసా ఇచ్చేడు.

మా అందరివీ బెర్తులు ఒకే కంపార్టు మెంట్ లోనే ఉన్నాయి. కానీ నాలుగు బెర్తులు  వొక చోట, తతిమ్మా  ఆరూ మరో చోట దొరికాయి. ట్రయిన్ రద్దీగా ఉంటుంది కనుక  రాత్రి టిఫిన్లకి ఇబ్బంది కాకుండా ఈ సారికి ఎవరి టిఫిన్లు వాళ్ళు తెచ్చు కుందామని అనుకున్నాం. శ్రీకాకుళం నుండి రావలసిన మా మరిదీ వాళ్ళూ నేరుగా వైజాగ్ లోనే స్టేషన్లో కలుస్తామని చెప్పేరు. వాళ్ళకి కూడా నేనే టిఫిన్ పట్టు కున్నాను.

మేం    ఇంటి దగ్గర బయలు దేరి ఐదింటికల్లా  వైజాగ్ స్టేషన్కి చేరాం. స్టేషన్  లో దిగీ దిగగానే మేం ఎక్క వలసిన ట్రయిన్ అయిదు గంటలు లేటని తెలిసింది ! అంటే 12 గంటలకి వస్తుందన్న మాట !  మామ్మూలుగా రాజమండ్రి చేర వలసిన టైముకన్నా  రెండుగంటలు ఆలస్యంగా ట్రయిన్ ఎక్కేలా ఉన్నాం !  పుష్కరాల కష్టాలు మొదలయ్యేయి కాబోలని నవ్వు కున్నాం !
టైము ఎనిమిదవుతూం టే  టిఫిన్లు కానిచ్చీసేం. కాస్సేపటికి వైజాగులో ఎక్క వలసిన మిగతా అందరూ ప్రయాణానికి సిద్ధం చేసుకున్న టిఫిన్లు ఇంటి దగ్గరే కానిచ్చీసి తొమ్మిది కల్లా  స్టేషన్ కి వచ్చీసేరు. అందరం ఒకటో  నంబరు ప్లాట్ ఫారమ్  మీద హాయిగా కబుర్లు చెప్పు కుంటూ కూర్చున్నాం.  టైం తెలియ లేదు.  విశాఖ నుండి రాజ మండ్రికి రెండు స్పెషల్ ట్రైన్లు మా ముందే వెళ్ళాయి. రైల్వే అధికారులూ, పోలీసులూ వాటిలోకి జనాలను క్యూ లైన్ లలో ఎక్కించారు. ఎక్కడా తొక్కిసలాట లేదు. మేం హమ్మయ్య  అను కున్నాం. రద్దీని ఎంత చక్కగా కంట్రోలు చేస్తున్నారో కదా!  అని మురిసి పోయేం . ఇక మా ప్రయాణానికి ఏ ఇబ్బందీ లేదనీ,  బెర్తుల మీద  వో మూడు గంటలయినా చక్కగా కునుకు తీయొచ్చు కదా అనుకున్నాం.అయితే, మా ఆశలు అడియాసలవడానికి ఎంతో సేపు పట్ట లేదు. ఈ లోగా అసలు మేం ఎక్క వలసిన రైలు అవేళ బయలు దేరినట్టే లేదనే వార్తలు వచ్చి, ఇదేంట్రా బాబూ ! అను కున్నాం. రైల్వే ఎంక్వరీలో అధికారులు తలో మాటా చెబుతూ ఉండండతో , ఏ సంగతీ తెలుసు కోడానికి విజయ నగరంలో ఉండే మా చిన్నమ్మాయి ఆశాకి మేమూ, హైదరాబాదులో ఉండే వాళ్ళమ్మాయి దీప్తికి మా మరిదీ ఫోన్లు చేసాం. అలాగే పార్వతీ పురంలో ఉండే మా ఆడ పడుచు మరిది రమణకి కూడా ఫోను చేసి  రైలు పొజిషను ఏఁవిటో కనుక్కో మన్నాం. కాస్సేపు కబుర్లూ జోకులూ కట్టి పెట్టి, రైలు రద్దయితే తర్వాత ఏం చేయాలో ప్రణాళికలు వేయ సాగేం. మరి కాస్సేపటికి రైలు రద్దు కాలేదనీ, రాయ గడ వదిలిందనీ, మరో రెండు గంటల్లో వస్తోందనీ  కిరణ్. దీప్తి, రమణల నుండి ఫోన్లు వచ్చేయి. మళ్ళీ మా ఆశలు చిగురించేయి. మళ్ళీ మొదలయ్యాయి ... మా కబుర్లూ, జోకులూనూ !

ఎలాగయితేనేం ! రాత్రి పన్నెండు  గంటలు కావొస్తూ ఉంటే, ఆఖరి నిముషంలో ట్రయిన్ రెండో నంబరు ప్లాట్ ఫారం లోకి వస్తుందని ఎనౌన్స్ చేసారు ! పొలో మని అందరం హడావిడిగా  వెళ్ళాం. జనం క్రిక్కిరిసి పోయి ఉన్నారు. మేం ఎక్క వలసిన రిజర్వేషను భోగీతో పాటూ అన్ని కంపార్టు మెంట్ల లోనూ జనం వేలాడుతున్నారు. ఆ రద్దీలో మా బెర్తుల మాట దేవుడెరుగు  అసలు రైలు ఎక్కుతామని ఆశ కూడా లేకుండా పోయింది. మా నాగావళి Long Distance train కనుక అప్పటికే ప్రయాణీకులతోకిట కిట లాడుతూ వచ్చింది.

కథ మళ్ళీ మొదటి కొచ్చిందిరా బాబూ ! అను కున్నాము.

అంత రద్దీ లోనూ నేనూ,  లిల్లీ, రమా ఎలాగో ట్రయిను లోకి జొర బడ్డాం.కానీ, డోర్ దగ్గరనుండి   లోపలికివెళ్ళలేకపోయాము.ఏంచేయాలో తోచలేదు. అప్పటి కింకా మావాళ్ళు ఏడుగురు బయటే ఉండి పోయేరు. ఎక్కే సావకాశమే లేదు. ఇక లాభం లేదని మేం అతి ప్రయాసతో రైలు దిగేశాం. ఇక మా పుష్కర యాత్ర హుళక్కే అని నిరాశ చెంది, ప్లాట్ ఫారమ్ మీద ఉండి పోయేం.
పెద్దగా ఆశ లేక పోయినా, రమా వాళ్ళాయన కృష్ణ గారు ఏ.సీ కంపార్టు మెంటు దగ్గర ఉన్న టీ.సీ దగ్గరకి చివరి ప్రయత్నం చేయడం కోసం వెళ్ళారు. మా శారద అతనిని అనుసరించి వెళ్ళింది. మావి మొత్తం పది కన్ ఫర్మ్ డు బెర్తులనీ, ట్రయిన్ ఎక్కే సావకాశమే లేదనీ , అందు వల్ల అందరం ఏ.సీ భోగీలో ఎక్కేస్తామనీ చెప్పారు.  ( మాకు ఏ.సీ లో బెర్తులు ముందే దొరికి ఉంటే ఈ గొడవే లేక పోదును.) అక్కడే ఉన్న ఇద్దరు పోలీసులతో దగ్గరుండి  మా పది మందినీ  మా భోగీలోకి ఎక్కించాలనీ. లేక పోతే ఏ.సీలో ఎక్కేస్తామనీ దబాయించేరు!  కెమేరాలో వాళ్ళ ఫొటోలు తీసి  మీడియాకి ఇస్తాం అని  మరి కాస్త రెట్టించీ సరికి ఏమను కున్నారో, పదండంటూ పోలీసులు లతని వెంట మా భోగీ దగ్గరకి వచ్చేరు. మా పది మందినీ ఒక లైనులో నించో మని చెప్పి, ట్రయిను లోకి జొరబడి, మా బెర్తులలో  మిడిల్ బెర్తుల వాళ్ళని లేపీసి, లోయర్ బెర్తులు రెండూ ఖాళీ చేయించి మమ్మల్ని  ఎక్కించారు.రైల్లో అప్పటికి పేన్లు లేవు. జనం క్రిక్కిరిసి పోయి ఉన్నారు. చెమట్లు పట్టి పోతున్నాం.  అందరం పద్మ వ్యూహంలో అభి మన్యుల్లా ఎలా అయితే నేం మా బెర్తుల దగ్గరకి చేరు కున్నాం ! అక్కడున్న మా నాలుగు బెర్తులకీ గానూ రెండింటినే సాధించ గలిగేం ! మిగతా ఆరు బెర్తులూ దూరంగా ఉండడంతో ఇక వాటి మీద ఆశ వదిలేసు కున్నాం. అప్పటికే దర్జాగా మా మిడిల్ బెర్తుల మీద పడుకుని వస్తున్న వాళ్ళని పోలీసులు  ఖాళీ చేయించడంతో వాటిని కిందకి దించేసి, మొత్తం ఎదురెదురు లోయరు బెర్తుల రెండింటి మీద పది మందిమీ చతికిల పడ్డాం ! ఒక అప్పర్ బెర్తు మీద సామాన్లు పక్కకి నెట్టి మా వారు కాస్సేపు నడుం వాల్చేరు. ఆ తరువాత కృష్ణ గారు  అదే బెర్తు మీద కాస్సేపు నడుం వాల్చేరు. కాస్సేపటికి ట్రయిను కదిలే వేళకి ఫేన్లు తిరగడం మొదలయ్యాయి. అంతా హమ్మయ్య ! అని ఊపిరి పీల్చు కున్నాం. ప్రాణాలు లేచొచ్చి నట్టయింది !
ఇక బెర్తుల మీద పడుకుని ప్రయాణం చేసే ఆశ ఎలాగూ లేదని తేట తెల్ల మైంది కనుక,  జాగరణకి సిద్ధ పడి పోయేం ! ‘ పుష్కర స్నానాలు చేయ డానికి ముందు రోజు రాత్రి జాగరణ చెయ్యొద్దూ ! అంచేత మనకి మరింత పుణ్యం వస్తుంది లెండి ! అంటూ జోకులు వేసు కున్నాం. కబుర్లు ప్రారంభించేం. నిజం చెప్పా లంటే, మా కబుర్ల తోనూ. జోకులతోనూ నిద్రే రాలేదు. చూస్తూ ఉండగానే తెల్లగా తెల్లారి పోయింది.
ట్రయిను  సామర్ల కోట దాటింది.  మరెంత సేపు !  మరో గంటలో రాజ మండ్రి చేరి పోమూ ! అనుకుని అందరం సంబర పడ్డాం. తెల్లారు ఝూమున  ఐదు  గంటలకి చేర వలసిన ట్రైను నిక్కుతూ నీలుగుతూ ఎనిమిది దాటేక కానీ రాజ మండ్రి చేర లేదు. పాపం, మా మరిది మా కోసం రాజ మండ్రి స్టేషన్  లో ఐదింటి నుండీ కాపు కాస్తున్నాడు.

ఎలా గయితే నేం క్షేమంగా రాజ మండ్రి చేరాం. మేం రాత్రి పదింటికే వస్తామనీ, ఉదయాన్నే ఆరింటికే పుష్కరాల రేవుకి వెళ్ళడానికి ఆటోనీ, పిండ ప్రదానాలు చేయించ డానికి పురోహితుడినీ మాట్లాడి ఉంచేడు మా మరిది. ఇప్పుడా టైం టేబిలు అంతా తారు మారయింది. ముందు ఇంటికి చేరాక, స్నానాదికాలు, టిఫిన్లూ కానిచ్చేక ఏం చెయ్యాలో ఆలోచిద్దాం, పదండి అంటూ బయలు దేర దీసాడు. స్టేషను ఎదురుగానే ఉచిత బస్సు ఖాళీగా ఉంది. మమ్మల్ని అందులో ఎక్కించి, వెనుక
 టూ వీలర్ మీద అనుసరించేడు మా మరిది. బస్సు నేరుగా వాళ్ళుండే  L.I.C  క్వార్టర్ల ఎదురుగా తాతాక్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన బస్ స్టేషన్  లో ఆగుతుందనీ, అదే చివరి స్టాప్ అనీ చెప్పాడు. ప్రభుత్వం వారు ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత బస్ లో హాయిగా ఇంటికి చేరాం! వేసవి కాలం చిరు జల్లుల్లా అను క్షణం  ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నా, అధిగ మిస్తూ పెద్దగా అలసట తెలియ కుండానే ఇంత వరకూ మా ప్రయాణం సాగిందనే చెప్పాలి ! పది మంది అయిన వాళ్ళతో  ప్రయాణం కనుక, ఇదో  మంచి అను భవం కదా ! సరదా సరదా కబుర్లతో ఇంటికి చేరాం !
            అందరం 10గం.అయ్యేసరికి రెడీ అయి పోయేము. రమణ,మణి మమ్మల్ని కోటిలింగాలరేవుకి తీసుకుని వెళ్ళారు.ఆటో దిగాక ఒక కిలోమీటరు దూరం నడిచి రేవుకి చేరుకున్నాము.అందరం నదిలోకి దిగి మూడు మునకలు వేసి ఒడ్డుకు చేరుకున్నాము.ఆ తడి బట్టలతోనే పురోహితుడు చెప్పిన చోటికి వెళ్ళి పిండ ప్రదానకార్యక్రమం పూర్తి చేసుకున్నాము.  అటూ ఇటూ  మూడు తరాల వారి గోత్ర నామాలతో పిండ ప్రదానాలు జరిపించేరు.  అంతే కాక, బావ మరుదులూ, తోటల్లుళ్ళూ , అత్త మామలూ, అక్క చెల్లెళ్ళూ, అన్నాదమ్మలూ వంటి బంధువులకూ,  మిత్రులకూ కూడా  ఎవరి పేర్లతో నయినా పిండ ప్రదానాలు చేయించ వొచ్చని చెప్పారు. అంచేత  మేం చేయ వలసిన వారికందరికీ చేశాం. శాస్త్రోక్తంగా అన్ని దానాలూ చేయించారు. గోదాన సమయంలో  వెండి గోవుల ప్రతిమలు పురోహితులే సమకూర్చి పెట్టారు.  విశాల, లిల్లి ల చేత కూడ గోదానాలు ఇప్పించారు.
ముక్తి...మోక్షం, ముక్కోటిదేవతలు ఆ సంగతి ప్రక్కన పెడితే పితృదేవతలు అందరినీ ఒకసారి తలుచుకొని,పిండప్రదానం చేయడం  ఒక తృప్తిని కలిగించే అంశం ! మనపెద్దలు ఇప్పుడు లేనంతమాత్రాన వారు లేరని అనలేం కదా..ఎక్కడో ఉన్నారు..మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారూ.. అన్న నమ్మకమే ఇన్ని కోట్ల మందిని పుష్కరాలకి వెళ్ళేలా చేసిందేమో అనిపిస్తుంది.  పిండాలు నదిలో కలిపి కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కు రమ్మని పురోహితుడు చెప్పారు. ఆ సమయంలో మరో సారి స్నాలు చేద్దామని అను కున్నాం. కానీ అలా చేయ కూడదని చెప్పడంతో విరమించు కున్నాం. మగవాళ్ళు నదికి వెళ్ళి పిండాలు కలిపి వచ్చేక పురోహితునికి దక్షిణలు సమర్పించుకుని ఆశీర్వచనాలు అందుకుని ఇళ్ళకు బయలు దేరాం, 
         అందరం ఇంటికి చేరేసరికి 3గం. దాటింది.భోజనం చేసి ఒక గంట రెస్ట్ తీసుకున్నాక ,నిత్యహారతి చూడటానికి పుష్కరఘాట్ కి తీసుకుని వెళ్ళాడు మా రమణ.

మేం వెళ్ళేసరికే జనం బాగ చేరిపోయారు. మేం దూరం నుండి చూడాల్సి వచ్చింది. హారతి కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక జనం కాస్త పల్చబడ్డాక,నదిఒడ్డుకి వెళ్ళి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి బాటిల్స్ తో గోదావరి నీటిని పట్టుకున్నాము.
         ఇక ,మర్నాడు ఉదయం మా  తిరుగు ప్రయాణం.. ఉదయాన్నే లేచి అందరం తయారయిపోయాము.
ఈలోగా మణి ఇడ్లీలు, కొబ్బరి చెట్నీ చేసేసింది. టిఫిన్ చేసి స్టేషన్ కి బయలుదేరుదామనుకుంటున్న సమయంలో తెలిసింది...మాట్రైన్ కేన్సి ల్ అయిందని. చేసేదేమిలేక బస్సులో బయలుదారడానికి సిధ్దపడ్డాము. బస్సులు చాల రష్ గా ఉంటాయి.. ఎలా ఎక్కుతామా అని భయపడ్డాము. ఆటోలు దిగగానే రోడ్డు మీదే పెద్ద క్యూ కనిపిచింది..  అడిగితే విశాఖ వెళ్ళే నాన్ స్టాప్ బస్సులో సీటు కోసమని తెలిసింది.  నిలబడైనా ప్రయాణం చేస్తామన్నవారికి వేరే క్యూ ఉందని తెలిసింది.వాళ్ళకి ఫ్రీ ..టిక్కెట్ తీయక్కర్లేదు. , పోలీసులు చాలమంది దగ్గరుండి రద్దీని కంట్రోల్ చేస్తూ ప్రయాణీకుల్ని బస్సుల్లోకి ఎక్కించారు. అందరం హాయిగా సీట్లలో కూర్యుని హమ్మయ్య అనుకున్నాము. రాజమండ్రిలో 10 గం.కి బస్సు బయలుదేరితే విశాఖ చేరేసరికి 4గం. అయ్యింది. మధ్యలో 15 ని. అన్నవరం దగ్గర భోజనాలకోసం  బస్సు ఆగింది.మేమిద్దరం అక్కడ భోజనం చేసాము.వైజాగులో దిగి పోయే వాళ్ళు బిస్కెట్ లు తిని ఫ్రూటీలు తాగేరు. మేం వైజాగ్ లో బస్సు దిగగానే విజయనగరానికి ఏ.సి. బస్సు సిధ్ధంగా ఉంది. వెంటనే ఎక్కేసాము. ఇంటికి చేరేసరికి సాయంకాలం 6గం. అయ్యంది. చెప్పాలంటే, మా తిరుగు ప్రయాణం ఎంతో కష్ట మయి పోతుందనుకున్న మాకు చాలా సుళువుగానూ, సుఖంగానూ జరిగింది. రాజ మయండ్రి బస్ స్టేషను దగ్గర దాదాపు రెండు మూడు వందల మంది పోలీసులతో, క్యూ లైన్  లు ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తూ అధి కారులు చేసిన ఏర్పాట్ల వల్లనే అంత సుఖంగా బస్సులు ఎక్కి రాగలిగాము.
సంకల్పం బలంగా ఉంటే కార్యాలు సుళువుగా నెర వేరతాయి అంటారు  పుష్కరాలకి వెళ్ళాలనే సంకల్పం మా అందరిలోనూ బలంగా ఉంది కాబోలు.  పుష్కరాల వేళ ఉద్యోగ రీత్యా రాజ మండ్రిలో ఉండే సదవకాశం లభించి నందుకు  అందరూ రావాలనే ఆకాంక్ష మా మరిదీ, మణీ లకు కూడా ఉండడం చేత ఎన్నో సంశయాల మధ్య యాత్ర చేసుకుని రాగలిగేం. రమణ మణి చక్కని ఆతిథ్యం ఇచ్చేరు మా ఆడ వాళ్ళందరికీ చీరలు పెట్టి వీడ్కోలు చెప్పారు

ఇవీ మా గోదావరి మహా పుష్కర యాత్రా విశేషాలు .
శుభమ్.


 


24, నవంబర్ 2011, గురువారం

వంకాయ బండపచ్చడి


వంకాయని వెయ్యి రకాలుగా వండొచ్చని నానుడి ఉంది కదా..సంతర్పణ వంటల్లో తప్పని సరిగ వంకాయని వండుతారు. వంకాయని ఉడికించి గాని, నూనెలో వేయించి గానిచేస్తుంటాం. అలా కాకుండా వంకాయని నిప్పులమీద కాల్చి చేసే రకం. చాలా బాగుంటుంది. ( గేస్ స్టౌవ్ మీద కూడ సిమ్ లో పెట్టి కాల్చొచ్చు )

పెద్ద సైజు వంకాయలు కాల్చడానికి వీలుగ ఉంటాయి. అవి తీసుకోవాలి.

వంకాయ బండ పచ్చడి ఎలా చెయ్యాలో చెప్తాను.

కావలసిన పదార్ధాలు;

1. వంకాయలు --1 లేక 2 పెద్ద సైజువి

2. అల్లం -చిన్నముక్క

3. ఆవాలు

4. జీలకఱ్ఱ

5. మినపప్పు

6. ఎండు మిర్చి

7. పచ్చి మిర్చి

8. చింతపండు --తగినంత

9. ఉప్పు

10. పసుపు

11. కొత్తిమీర - చిన్న కప్పు

వంకాయని మొదట కాయంతటికి పట్టేలా కాస్త నూనె రాయాలి. ఇప్పుడు నిప్పుల మీద కాల్చాలి. చల్లారేక పై తొక్క తడిచేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా తియ్యాలి. లోపలి గుజ్జు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి . ఇప్పుడు అల్లం, పచ్చిమర్చి, చింతపండు, ఉప్పు, పసుపు కొత్తిమీర అన్నీ రోటిలో వేసి బండతో చితకొట్టాలి.

తరువాత వంకాయగుజ్జు కూడ వేసి కచ్చా పచ్చాగ చితకొట్టి ఒకగిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.ఇపుడు స్టౌమీద మూకుడు పెట్టి కాస్త నూనె వేసి వేడెక్కాక ఆవాలు. జీలకఱ్ఱ, మినపపప్పు, ఎండుమిర్చి వేసి పోపు పెట్టి పచ్చడిలో కలపాలి. వంకాయ బండ పచ్చడి రెడీ. అన్నంలోకి బాగుంటుంది. నచ్చితే చపాతితో కూడ తినోచ్చు. వంకాయపులుసు పచ్చడి మరోసారి చెప్తాను.

10, జూన్ 2011, శుక్రవారం

శ్రీలలితా నమోస్తుతే !


లలితాసహస్రనామస్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు ఒకసారి చదువుకుంటే మనసుకి ఎంతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఆ భక్తి భావంతోనే ఆ స్తోత్రాన్ని ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను. ఆడియోలింకు కూడా జత చేసాను.
ఇందులో నా వ్యక్తిగత ప్రయోజనం కూడా ఒకటి ఉంది. అదేమిటంటే,
అమమ్మ కబుర్లు బ్లాగు రాయడం ప్రాంభించాక, తెలుగులో టైపింగు ఒక సమస్య అయింది. ఏపిల్ కీ బోర్డుతో రాయడం సాధన చేయడానికి పూనుకున్నాను. కష్టమేమో అని కొంచెం సంశయించాను. మళ్ళీ సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన అని కదా పెద్దలు చెప్పారు అనుకుని ఆ కీ బోర్డుతోనే తెలుగులో టైపు చేయడం మొదలు పెట్టాను. అప్పుడు నాకు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని టైపు చేయడం రెండు విధాలుగా ప్రయోజనకరమయినదని తోచింది. ఒకటి ఆస్తోత్రంలో ద్విత్వ , సంయుక్తాక్షరాలు విరివిగా వస్తూ ఉంటాయి కనుక, దానిని టైపు చేయడంలో నా తెలుగు టైపింగు ( ఏపిల్ కీ బోర్డుతో) సాధన మెరుగు పడుతుంది అనిపించింది. ఇక, రెండోది - నేను నిత్యం భక్తిగా చదివే లలితను నాబ్లాగుమిత్రులతో ఆడియో లింకుతో పాటు పంచుకో వచ్చును కదా.
ఈ ఆలోచనలకు కార్య రూపమే ఈ టపా.
చదువుతూ వినండి ! వింటూ చదవండి !! లేదా, వింటూ, చూస్తూ ... చదవండి !!!

శ్రీలలితాసహస్రనామ స్తోత్ర


అరుణాం కరణాంతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్,
అణిమాదిభిరామృతాంమయయూఖై రహమిత్యేవ విభాయే భవానీమ్.
ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమ పద్మాం వరాంగీమ్, సర్వాలంకారయుక్తాం
సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకలసురనుతాం
సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్.

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః
శ్రీమాతా శ్రీమహారాఙ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ,
చిదగ్నికుండసంమ్భూతా దేవకార్యసముద్యతా. 1
ఉద్యధ్భానుసహస్రాభా చతుర్భాహుసమన్వితా,
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా. 2
మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రశాయకా,
నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా. 3
చమ్పకాశోకపున్నాగసౌగన్ధికలసత్కచా,
కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా. 4
అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా,
ముఖచంన్ద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా. 5
వదనస్మరమాంగల్యగృహతోరణచిల్లికా.
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా. 6
నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా,
తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా. 7
కదంబమంజరీక్లుప్తకర్ణపూరమనోహరా,
తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా. 8
పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః
నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా. 9
శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా,
కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షిద్ధిగంతరా 10
నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ,
మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా. 11
అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా,
కామేశబద్ధమాంగల్యసూత్రశోభితకంధరా. 12
కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా,
రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా. 13
కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ,
నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయీ. 14
లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా,
స్తనభారదళన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయా. 15
అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ,
రత్నకింకిణికారమ్యరశనాధామభూషితా. 16
కామేశఙ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా,
మాణిక్యమకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా. 17
ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా,
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా. 18
నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా,
పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా. 19
శింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా,
మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః . 20
సర్వారుణా 2నవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా,
శివకామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా. 21
సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా,
చింతామణిగృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా. 22
మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ,
సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ. 23
దేవర్షిగణసంఘాతాస్తూయమానాత్మవైభవా,
భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమనన్వితా. 24
సంపత్కరీ సమారూఢసింధురవ్రజసేవితా,
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా. 25
చక్రరాజరధారూఢసర్వాయుధాపరిష్కృతా,
గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా. 26
కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా,
జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా. 27
భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా,
నిత్యా పరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా. 28
భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా,
మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా. 29
విశుక్రప్రాణహరణావారాహీవీర్యనందితా,
కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా. 30
మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా,
భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ. 31
కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః ,
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా. 32
కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా,
బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా. 33
హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః ,
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా. 34
కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ,
శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ. 35
మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకలేబరా,
కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ. 36
కులాంగనా కులాంతస్థా కౌలినీ కులయోగినీ,
అకులా సమయాంతస్థా సమయాచారతత్పరా. 37
మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంధివిభేధినీ,
మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ. 38
ఆఙ్ఞాచక్రాంతరాలస్థా రుద్రగ్రంథివిభేధినీ,
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ. 39
తటిల్లతాసమరుచిష్షట్చక్రోపరిసంస్థితా,
మహాసక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ. 40
భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా,
భద్రప్రియా భద్రమూర్తిర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ. 41
భక్తఫ్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా,
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ. 42
శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా,
శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా. 43
నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా,
నిర్గుణా నిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా. 44
నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా,
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా. 45
నిష్కారణా నిష్కలంకా నిరుపాధిర్నిరీశ్వరా,
నీరాగా రాగమధనీ నిర్మదా మదనాశినీ. 46
నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ,
నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాప పాపనాశినీ. 47
నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ,
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ. 48
నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ,
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా. 49
నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా,
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా. 50
దుష్ఠదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా,
సర్వఙ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా. 51
సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా,
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ. 52
సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ,
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీర్మృడప్రియా. 53
మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ
మహామాయా మహాసత్వా మహాశక్తిర్మహారతిః. 54
మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా,
మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాయోగేశ్వరశ్వరీ. 55
మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా,
మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా. 56
మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ,
మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ. 57
చతుష్షష్ఠ్యుపచారాఢ్యా చతుష్షష్ఠికలామయీ,
మహాచతుష్షష్టికోటియోగినీగణసేవితా. 58
మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా,
చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకలాధరా. 59
చరాచర జగన్నాధా చక్రరాజనికేతనా,
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా. 60
పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ,
చిన్మయీ పరమానందా విఙ్ఙానఘనరూపిణీ. 61
ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా,
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా. 62
సుప్తా ప్రాఙ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా,
సృష్ఠికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ. 63
సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ,
సదాశివానుగ్రహాదా పంచకృత్యపరాయణా. 64
భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ,
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ. 65
ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః ,
సహస్రశీర్షవదనా సహసస్రాక్షీసహస్రపాత్. 66
ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ,
నిజాఙ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా. 67
శ్రుతిశీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా,
సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా. 68
పురుషార్ధప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ,
అంబికా2నాధినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా. 69
నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా,
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా. 70
రాజరాజార్చితా రాఙ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా,
రంజనీ రమణీ రస్యా: రణత్కింకిణిమేఖలా. 71
రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా,
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా. 72
కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా,
కల్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా. 73
కలావతీ కలాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా,
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా. 74
విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింద్యాచలనివాసనీ,
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయావిలాసినీ. 75
క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రఙ్ఞపాలినీ,
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా. 76
విజయా విమలా వన్ద్యా వందారుజనవత్సలా,
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ. 77
భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ,
సంహృతాశేషపాషాండా సదాచారప్రవర్తికా. 78
తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా,
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోపహా. 79
చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ,
స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః . 80
పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా,
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా. 81
కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతఙ్ఞా కామపూజితా,
శృంగారససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా. 82
ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ,
రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా. 83
సద్యః ప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా,
షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా. 84
నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ,
నిత్యా షోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ. 85
ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ,
మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ. 86
వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యా2విద్యా స్వరూపిణీ,
మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ. 87
భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః ,
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తిశ్శివంకరీ. 88
శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా,
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచానగోచరా. 89
చిచ్ఛక్తిశ్చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మికా,
గాయత్రీ వ్యాహృతిస్సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా. 90
తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా,
నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవ్వనా మదశాలినీ. 91
మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః,
చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా. 92
కుశలా కోమలాకారా కురుకుల్లా కులేశ్వరీ,
కులకుండాలయా కౌలమార్గతత్పరసేవితా. 93
కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టిర్మతిర్ధృతిః ,
శాంతిస్స్వస్తిమతీ కాంతిర్నందినీ విఘ్ననాశినీ. 94
తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీ కామరూపిణీ,
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ. 95
సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా,
కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ. 96
వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోవస్థావివర్జితా,
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ. 97
విశుద్ధ చక్రనిలయా22రక్తవర్ణా త్రిలోచనా,
ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా. 98
పాయసాన్నప్రియా త్వక్ స్థా పశులోకభయంకరీ,
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా డాకినీశ్వరీ. 99
అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా,
దంష్ట్రోజ్జ్వలా2దిక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా. 100
కాళరాత్య్రాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా,
మహావీరేంద్రవరదా రాకిణ్యంబాస్వరూపిణీ. 101
మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా,
వజ్రాధికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా. 102
రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా,
సమస్తభక్తసుఖదా లాకిణ్యంబాస్వరూపిణీ. 103
స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా,
శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణా2తిగర్వితా. 104
మేధోనిష్టా మధుప్రీతా బంధిన్యాదిసమన్వితా,
దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకిణీరూపధారిణీ. 105
మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రా2స్థిసంస్థితా,
అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా. 106
ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ,
ఆఙ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా. 107
మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా,
హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ. 108
సహస్రదళపద్మస్ధా సర్వవర్ణోపశోభితా,
సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ. 109
సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ,
స్వాహా స్వధామతిర్మేధాశ్రుతిః స్మృతిరనుత్తమా. 110
పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా,
పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా. 111
విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః ,
సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ. 112
అగ్రగణ్యా2చింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ,
కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా. 113
తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా,
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ. 114
నిత్యతృప్తా భక్తనిధిర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ,
మైత్య్రాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ. 115
పరాశక్తి: పరానిష్ఠా ప్రఙ్ఞానఘనరూపిణీ,
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ. 116
మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా,
మహనీయా దయామూర్తిర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ. 117
ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా,
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామాకోటికా. 118
కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా,
శిరఃస్థితా చంద్రనిభా బాలస్థేంద్రధనుఃప్రభా 119
హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా,
దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయఙ్ఞవినాశినీ. 120
దరాందోళితదీర్గాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ,
గురుమూర్తిర్గుణనిధిర్గోమాతా గుహజన్మభూః 121
దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ,
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిధిమండలపూజితా. 122
కలాత్మికా కలానాధా కావ్యాలాపవినోదినీ,
సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా. 123
ఆదిశక్తిరమేయాత్మా22 పరమా పావనాకృతిః ,
అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా. 124
క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ,
త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తిస్త్రిదశేశ్వరీ. 125
త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సింధూరతిలకాంచితా,
ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా. 126
విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా2వరదా వాగధీశ్వరీ,
ధ్యానగమ్యా2పరిచ్ఛేద్యా ఙ్ఞానదా ఙ్ఞానవిగ్రహా. 127
సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ,
లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లప్తబ్రహ్మాండమండలా. 128
అదృశ్యా దృశ్యరహితా విఙ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా,
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా. 129
ఇచ్ఛాశక్తి :ఙ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ.
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారినీ 130
అష్టమూర్తిరజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ,
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా. 131
అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ,
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా 132
భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా,
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభాగతిః . 133
రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా,
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా. 134
రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ,
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా. 135
దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ,
సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ. 136
దేశకాలాపరీచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ,
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ. 137
సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివ పతివ్రతా,
సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ. 138
కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ,
గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా. 139
స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ,
సనకాదిసమారాధ్యా శివఙ్ఞానప్రదాయినీ. 140
చిత్కలా22నందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ,
నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ, 141
మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్దిదా ముక్తిరూపిణీ,
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా. 142
భవదావసుధావృష్ఠిః పాపారణ్యదవానలా,
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా. 143
భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా,
రోగపర్వతధంభోలిర్మృత్యుదారుకుఠారికా. 144
మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాసనా,
అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదినీ. 145
క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ,
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్య్రంబకా త్రిగుణాత్మికా. 146
స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః ,
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యఙ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా. 147
దురారాధ్యా దురాదర్షా పాటలీకుసుమప్రియా,
మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా. 148
వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ,
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ. 149
మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః ,
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా 150
సత్యఙ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా,
కపర్ధినీ కలామాలా కామధుక్కామరూపిణీ. 151
కలానిధిః కావ్యకలా రసఙ్ఞా రససేవధిః ,
పుష్ఠా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా. 152
పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా,
పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేధినీ. 153
మూర్తా2మూర్తా2నిత్యతృప్తామునిమానసహంసికా,
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ. 154
బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుదార్చితా,
ప్రసవిత్రీ ప్రచండా22ఙ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః . 155
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠ రూపిణీ,
విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః. 156
ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ,
భావఙ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ. 157
చంధస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ,
ఉదారకీర్తిరుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ. 158
జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ,
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్ఠా శాంత్యతీతకలాత్మికా. 159
గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా,
కల్పనారహితా కాష్ఠా కాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా. 160
కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా,
కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ. 161
అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ,
అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా. 162
త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ,
నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధా కృతిః. 163
సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా,
యఙ్ఞప్రియా యఙ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ. 164
ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ,
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ. 165
విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ,
అయోనిర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ. 166
వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ,
విఙ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా. 167
తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్ధస్వరూపిణీ,
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ. 168
సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ,
స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా. 169
చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా,
సదోదితా సదాతుష్ఠా తరుణాదిత్యపాటలా. 170
దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా ధరస్మేరముఖాంబుజా,
కౌలినీ కేవలా2నర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ. 171
స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శృతిసంస్తుతవైభవా,
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః. 172
విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ,
ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ. 173
వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ,
పంచయఙ్ఞప్రియా పంచప్రేతా మంచాధిశాయినీ. 174
పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ,
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ. 175
ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ,
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా. 176
బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ,
సుమంగలీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ. 177
సువాసిన్యర్చనప్రీతా శోభనా శుద్ధమానసా,
బిందుతర్పణ సంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా. 178
దశముద్రా సమారాధ్యా త్రిపురా శ్రీవశంకరీ,
ఙ్ఞానముద్రా ఙ్ఞానగమ్యా ఙ్ఞానఙ్ఞేయస్వరూపిణీ. 179
యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా,
అనఘా2ద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్ధప్రదాయినీ. 180
అభ్యాసాతిశయఙ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ,
అవ్యాజకరుణామూర్తిరఙ్ఞానధ్వాంతదీపికా 181
ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా,
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ. 182
శ్రీశివా శివశక్త్యైకరూపిణీ లలితాంబికా, ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః
ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే, ఉత్తర ఖండే, శ్రీ హయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే శ్రీలలితా సహస్ర నామ
స్తోత్ర కథనం నామ ద్వితీయోధ్యయః
ఓం ఐం –హ్రీం – శ్రీం –ఐం - క్లీం –సౌః – క్లీం – ఐం
ఫలశృతి ఉత్తరపీఠికా
ఇత్త్యేతన్నామ సాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ,
రహస్యానాం రహస్యంచ లలితా ప్రీతిదాయకమ్. 1
సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణమ్,
సర్వజ్వరార్తిశమనం ధీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ 2
అనేన సదృశం స్తోత్రం న భూతం న భవిష్యతి,
సర్వరోగప్రశమనం సర్వసంపత్ర్పవర్ధనమ్. 3
పుత్రప్రదమపుత్రాణాం పురుషార్ధప్రదాయకమ్,
ఇదం విశేషాచ్ఛ్రీదేవ్యాప్ స్తోత్రం ప్రీతివిధాయకం. 4
జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోపాస్తితత్పరః ,
ప్రాతస్స్నాత్వా విధానేన సంధ్యాకర్మ సమాప్యచ. 5
పూజాగృహం తతో గత్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్,
విద్యాం జపేత్సహస్ర్ర్ర్రం వా త్రిశతం శతమేవ వా. 6
రహస్యనామసాహస్ర్ర్ర్రమిదం పశ్చాత్పఠేన్నరః,
జన్మమధ్యే సకృచ్చాపి య ఏతత్పఠతే సుధీః . 7
తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే శృణు త్వం కుంభసంభవ,
గంగాది సర్వతీర్ధేషు యస్స్నాయాత్కోటిజన్మసు. 8
కోటిలింగ ప్రతిష్టాం చ యః కుర్యాదవిముక్తకే,
కురుక్షేత్రే తు యో దద్యాత్కోటివారం రవిగ్రహే. 9
కోటిస్సువర్ణభారాణాం శ్రోత్రియేషు ద్విజన్మః
యః కోటిం హయమేధానా మాహరేద్గాంగరోధసి. 10
ఆచరేత్కూపకోటీర్యో నిర్జలే మరుభూతలే,
దుర్భిక్షే యః ప్రతిదినం కోటిబ్రాహ్మణభోజనమ్. 11
శ్రద్ధయా పరయా కుర్యాత్సహస్రపరివత్సరాన్,
తత్పుణ్యం కోటిగుణితం లభేత్పుణ్యమనుత్తమమ్. 12
రహస్యనామ సాహస్రే నామ్నో2ప్యేకస్య కీర్తనాత్,
రహస్యనామ సాహస్రే నామైకమపి యఃపఠేత్. 13
తస్య పాపాని నశ్యంతి మహాంత్యపి న సంశయః ,
నిత్యకర్మాననుష్ఠానాన్నిషిద్ధ కరణాదపి. 14
యత్పాపం జాయతే పుంసాం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువమ్,
బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ. 15
అత్రైకనామ్నో యా శక్తిః పాతకానాం నివర్తనే,
తన్నివర్త్యమఘం కర్తుం నాలం లోకాశ్చతుర్దశ. 16
యస్త్య క్త్వా నామసాహస్రం పాపహానిమభీప్సతి,
స హి శీతనివృత్త్యర్దం హిమశైలం నిషేవతే. 17
భక్తో యః కీర్తయేన్నిత్యమిదం నామసహస్రకమ్,
తస్మై శ్రీలలిలితాదేవీ ప్రీతాభీష్టం ప్రయచ్చతి. 18
అకీర్తయన్నిదం స్తోత్రం కధం భక్తో భవిష్యతి,
నిత్యం సంకీర్తనాశక్తః కీర్తయేత్పుణ్యవాసరే. 19
సంక్రాతౌం విషువే చైవ స్వజన్మత్రితయే2యనే,
నవమ్యాం వా చతుర్దశ్యాం సితాయాం శుక్రవాసరే. 20
కీర్తయేన్నామసాహస్రం పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః ,
పౌర్ణమాస్యాం చంద్రబింబే ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికాం. 21
పంచోపచారైస్సంపూజ్య పఠేన్నామసహస్రకమ్,
సర్వే రోగాః ప్రణశ్యంతి దీర్ఘాయుష్యంచ విందతి. 22
అయమాయుష్కరో నామ ప్రయోగః కల్పచోదితః ,
జ్వరార్తం శిరసి స్పృష్ట్వా పఠేన్నామసాహస్రకమ్. 23
తత్ క్షణాత్పృశమం యాతి శిరస్తోదో జ్వరో2పి చ,
సర్వవ్యాధినివృత్త్యర్ధం స్పృష్ట్వాభస్మ జపేదిదమ్. 24
తద్భస్మధారణాదేవ నశ్యంతి వ్యాధయః క్షణాత్,
జలం సమ్మంత్ర్య కుంభస్థం నామసహస్రతో మునే. 25
అభిషించేద్గ్రహగ్రస్తాన్ గ్రహా నశ్యంతి తత్క్షణాత్,
సుధాసాగరమధ్యస్థాం ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్. 26
యః పఠేన్నామసాహస్రం విషం తస్య తు జీర్యతి,
వంధ్యానాం పుత్రలాభాయ నామసాహస్రమంత్రితమ్. 27
నవనీతం ప్రదద్యాత్తు పుత్రలాభో భవేద్ధ్రువమ్,
దేవ్యాః పాశేన సంబద్ధామాకృష్టామంకుశేన చ. 28
ధ్యాత్వాభీష్టాంస్త్రియంరాత్రౌ జపేన్నామ సహస్రకమ్,
ఆయాతి స్వసమీపం సా యద్యప్యంతః పురం గతా. 29
రాజాకర్షణ కామశ్చేద్రాజావసథదిఙ్ముఖః ,
త్రిరాత్రం యః పఠేదేతత్ శ్రదేవీధ్యానతత్పరః , 30
స రాజా పారవశ్యేన తురరరంగం వా మతంగజమ్,
ఆరుహ్యా యాతి నికటం దాసవత్ప్రణిపత్య చ. 31
తస్మై రాజ్యం చ కోశం చ దద్యాత్యేవ వశం గతః ,
రహస్యనామసాహస్రం యః కీర్తయతి నిత్యశః. 32
తన్ముఖాలోకమాత్రేణ ముహ్య్యేల్లోకత్రయం మునే,
యస్త్విదం నామసాహస్రం సకృత్పఠతి భక్తిమాన్. 33
తస్య యే శత్రవస్తేషాం నిహంతి శరభేశ్వరః ,
యో వాభిచారం కురుతే నామసాహస్రపాఠకే. 34
నివర్త్య తత్ర్కియాం హన్యాత్తం వై ప్రత్యంగిరా స్వయమ్,
యే క్రూరదృష్ట్యా వీక్షంతే నామసాహస్రపాఠకమ్. 35
తానంధాన్కురుతే క్షిప్రం స్వయం మార్తాండభైరవః ,
ధనం యో హరతే చోరైర్నామసాహస్రజాపినః . 36
యత్ర యత్ర స్థితం వాపి క్షేత్రపాలో నిహంతి తమ్,
విద్యాసు కురుతే వాదం యో విద్వాన్నామ జాపినా. 37
తస్య వాక్ స్తంభనం సద్యః కరోతి నకులేశ్వరీ,
యో రాజా కురుతే వైరం నామసాహస్రజాపినా 38.
చతురంగబలం తస్య దండినీ సంహరేత్స్వయమ్,
యః పఠేన్నామసాహస్రం షణ్మాసం భక్తిసంయుతః . 39
లక్ష్మీశ్చాంచల్యరహితా సదా తిష్ఠతి తద్గృహే,
మాసమేకం ప్రతిదినం త్రివారం యః పఠేన్నరః . 40
భారతీ తస్య జిహ్వాగ్రే రంగే నృత్యతి నిత్యశః ,
యస్త్వేకవారం పఠతి పక్షమాత్రమతంద్రితః . 41
ముహ్యంతి కామవశగా మృగాక్ష్యస్తన్య వీక్షణాత్,
యః పఠేన్నామసాహస్రం జన్మమధ్యే సకృన్నరః . 42
తద్దృష్టిగోచరాస్సర్వే ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై,
యోవేత్తి నామసాహస్రం తస్మై దేయం ద్విజన్మనే. 43
అన్నం వస్త్రం ధనం ధాన్యం నాన్యేభస్తు కదాచన.
శ్రీమంత్రరాజం యో వేత్తి శ్రీచక్రం యస్సమర్చతి. 44
యః కీర్తయతి నామాని తం సత్పాత్రం విదుర్భుధాః ,
తస్మై దేయం ప్రయత్నేన శ్రీదేవీప్రీయమిచ్ఛతా. 45
న కీర్తయతి నామాని మంత్రరాజం న వేత్తి యః ,
పసుతుల్యస్సవిఙ్ఞేయస్తస్మై దత్తం నిరర్థకమ్. 46
పరీక్ష్య విద్యావిదుషస్తేభ్యో దద్యాద్విచక్షణః ,
శ్రీమంత్రరాజసదృశో యధా మంత్రో న విద్యతే. 47
దేవతా లలితాతుల్యా యథా ననాస్తి ఘటోద్భవ,
రహస్యనామసాహస్రతుల్యా నాస్తి తథా స్తుతిః . 48
లిఖిత్వా పుస్తకే యస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్,
సమర్చయేత్సదా భక్త్యా తస్య తుష్యతి సుందరీ. 49
బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ,
నానేన సదృశం స్తోత్రం సర్వతంత్రేషు విద్యతే. 50
తస్మాదుసాసకో నిత్యం కీర్తయేదిదమాదరాత్,
ఏభిర్నామసహస్త్రైస్తు శ్రీచక్రం యో2ర్చయేత్సకృత్. 51
పద్మైర్వా తులసీపుష్పైః కల్హారైర్వా కదంబకైః ,
చంపకైర్జాతికుసుమైర్మల్లికాకరవీరకైః. 52
ఉత్పలైర్బిల్వపత్రైర్వా కుందకేసరపాటలైః ,
అన్యైసుగంధికుసుమైః కేతకీమాధవీముఖైః 53
తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం న శక్నోతి మహేశ్వరః ,
సా వేత్తి లలితాదేవీ స్వచక్రార్చనజం ఫలమ్. 54
అన్యే కథం విజానీయుః బ్రహ్మాద్యాస్స్వల్పమేధసః ,
ప్రతిమాసం పౌర్ణమాస్యామేభిర్నామసహస్రకైః . 55
రాత్రౌ యశ్చక్రరాజస్థామర్చయేత్పరదేవతామ్,
స ఏవ లలితారూపస్తద్రూపా లలితా స్వయమ్. 56
న తయోర్విద్యతే భేదో భేదకృత్పాపకృద్భవేత్,
మహానవమ్యాం యో భక్తః శ్రీదేవీ చక్రమధ్యగామ్. 57
అర్చయేనామసాహస్రైస్తస్య ముక్తిః కరే సస్జతితా,
యస్తు నామసహస్రేణ శుక్రవారే సమర్చయేత్. 58
చక్రరాజే మహాదేవీం తస్య పుణ్యఫలం శృణు,
సర్వాన్కామానవాప్యేహ సర్వసౌభాగ్యసంయుతః . 59
పుత్రపౌత్రాదిభిర్యు క్తో భుక్వా భోగాన్యథేప్సితాన్,
అంతే శ్రీలలితాదేవ్యాః సాయుజ్యమపిదుర్లభమ్. 60
ప్రార్ధనీయం శివాద్యైశ్చ ప్రాప్నోతేవ న సంశయః ,
యః సహస్రం బ్రాహ్మణానామేభిర్నామసహస్రకైః . 61
సమర్చ్య భోజయేధ్బక్త్యా పాయస2పూపషడ్రసైః ,
తస్మై ప్రీణాతి లలితా స్వసామ్రాజ్యం ప్రయచ్ఛతి. 62
న తస్య దుర్లభం వస్తు త్రిషు లోకేషు విద్యతే,
నిష్కామః కీర్తయేద్యస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్. 63
బ్రహ్మఙ్ఞానమవాప్నోతి యేన ముచ్యేత బంధనాత్,
ధనార్థీ ధనమాప్నోతి యశో2ర్థీ చాప్నుయాద్యశః . 64
విద్యార్థీ చాప్నననుయాద్విద్యాం నామసాహస్రకీర్తనాత్,
నానేన సదృశం స్తోత్రం భోగమోక్షప్రదం మునే. 65
కీర్తనీయమిదం తస్మాద్భోగమోక్షార్థిభిర్న రైః,
చతురాశ్రమనిష్టైశ్చ కీర్తనీయమిదం సదా. 66
స్వధర్మసమనుష్ఠానవైకల్యపరిపూర్తయే,
కలౌ పాపైకబహులే ధర్మానుష్ఠానవర్జితే. 67
నామసంకీర్తనం ముక్త్వా నృణాం నాన్యత్పరాయణమ్,
లౌకికాద్వచనన్ముఖ్యం విష్ణునామానుకీర్తనమ్. 68
విష్ణునామసహస్ర్ర్ర్రాచ్చ శివనామైకముత్తమమ్,
శివనామసహస్రాచ్చ దేవ్యా నామైకముత్తమమ్. 69
దేవీనామసహస్రాణి కోటిశస్సంతి కుంభజ,
తేషు ముఖ్యం దశవిధం నామసాహస్రముచ్యతే. 70
గంగా భవానీ గాయత్రీ కాళీ లక్ష్మీసర్వతీ
రాజరాజేశ్వరీ బాలా శ్యామలా లలితా దశా
రహస్యనామసాహస్రమిదం శస్తం దశస్వపి,
తస్మాత్సంకీర్తయేన్నిత్యం కలిదోషనివృత్తయే. 71
ముఖ్యం శ్రీమాతృనామేతి న జానంతి విమోహితాః ,
విష్ణునామపరాః కేచిచ్ఛివనామపరాః పరే. 72
న కశ్చిదపి లోకేషు లలితానామతత్పరః,
యేనాన్యదేవతానామ కీర్తితం జన్మకోటిషు. 73
తస్యైవ భవతి శ్రద్ధా శ్రీదేవీనామసంకీర్తనే,
చరమే జన్మని యథా శ్రీవిద్యోపాసకో భవేత్. 74
నామసాహస్రపాఠశ్చ తథా చరమజన్మని,
యథైవవిరలా లోకే శ్రీవిద్యారాజవేదిన. 75
తథైవ విరలా గుహ్యనామపాఠకాః ,
మంత్రరాజజపశ్చైవ చక్రరాజార్చనం తథా. 76
రహస్యనామపాఠశ్చ నాల్పస్య తపసః ఫలమ్,,
ఆపఠన్నామసాహస్రం ప్రీణయేద్యో మహేశ్వరీమ్. 77
స చక్షుషా వినా రూపం పశ్యేదేవ విమూఢధీః ,
రహస్యనామసాహస్రం త్య క్త్వా యః సిద్ధికాముకః . 78
స భోజనం వినా నూనం క్షున్నివృత్తిమభీప్సతి,
యో భక్తో లలితాదేవ్యాః స నిత్యం కీర్తయేదిదమ్, 79
నాన్యధా ప్రీతయే దేవీ కల్పకోటిశతైరపి,
తస్మాద్రహస్యనామాని శ్రీమాతుః ప్రియతః పఠేత్. 80
ఇతి తే కథితం స్తోత్రం రహస్యం కుంభసంభవ,
నావిద్యావేదినే బ్రూయాన్నాభక్తాయ కదాచన. 81
యథైవ గోప్యా శ్రీవిద్యా తథా గోప్యమిదం మునే,
పశుతుల్యేషు న బ్రూయాజ్జనేషు స్తోత్రముత్తమమ్. 82
యో దదాతి విమూఢాత్మా శ్రీవిద్యారహితాయ చ,
తస్మై కుప్యంతి యోగిన్యః సో2నర్ధః సుమహాన్ స్మృతః , 83
రహస్యనామసాహస్రం తస్మాత్సంగోపయేదిదమ్.
స్వాతంత్ర్యేణ మయా నోక్తం తవాపి కలశోద్భవ,
లలితాప్రేరణేనైవ మయోకక్తం స్తోత్రముత్తమమ్. 84
కీర్తనీయమిదం భక్త్వా కు:భయోనే నిరంతరమ్,
తేన తుష్టామహాదేవీ తవాభీష్టం ప్రదాస్యతి. 85
ఇత్యు క్త్వా శ్రీహయగ్రీవో ధాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్.
ఆనందమగ్న హృదయ—స్సద్యః పులకితో2భవత్. 86
ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖంఢే
శ్రీహయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే శ్రీలలితా రహస్యనామసాహస్రఫల నిరూపణం నామ
తృతీయో2ధ్యాయః: శ్రీ లలితా రహస్యనామ సాహస్ర ఉత్తర పీఠికా సమాప్తః
,,